Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95  = 11,2935 ,       

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223 ,      

գ) 0,782 ⋅ 0,55  = 0,7820

դ) 17,32 ⋅ 896,1 =  15 520,652  

ե) 1,11 ⋅ 0,32 , = 0,3552     

զ) 0,92 ⋅ 10,03 =      

է) 0,1 ⋅ 0,001,= 1

ը) 23,57 ⋅ 8,192 = 193,08544

թ) 17,17 ⋅ 17,17= 294,8089

3,81                 16,387   

x                     x

2,95                   0,29

11,2935           4,75223

1,11 x 0,32  = 111/100 x 32/100 = 111×32 / 10000 = 3552/10000 = 0,3552 

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 =432        դ) 4 ⋅ 2,575= 5,150           է) 85 ⋅ 18,43,

բ) 200 ⋅ 1,25 =25       ե) 77 ⋅ 0,98 =         ը) 9 ⋅ 34,392,

գ) 5 ⋅ 66,99 = 334, 95     զ) 134 ⋅ 1,73 ,         թ) 236 ⋅ 7,24։

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 , 

բ) 20,02 ⋅ (–11,99) , 

գ) 0,1 ⋅ 4,767 , 

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348) , 

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2) , 

զ) 12,12 ⋅ 10,01 :

Հայաստան ասելիս

Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս շրթունքս ճաքում է,
Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է,
Հայաստան ասելիս էլ մահը ո՞ւմ շունն է…
Կմնամ, կլինեմ այսպես:

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02, բ) 83,204, գ) 20, դ) 0,008։

7.02.10=70,2

83.204.10=832,04

20.10=200

0.008.10=0.08

2) Գրե՛ք ստորակետից հետո հինգ թվանշան ունեցող տասնորդական

կոտորակ, որը հավասար է 103,2 կոտորակին։

103,2=103,20000

3) Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի

կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։

Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և

քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

Լուծում

1) 12.500=6000

2) 6900-6000=900

3) 800-500=300

4) 900:300=3

5) 12-3=9

Պատ,՛ 9 մեծ 3 փոքր

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11,

բ) 0,005

գ) 2,32

դ) 1534,1։

Կեսարի մանկության մասին

Տունը, որտեղ մեծացել է Կեսարը, գտնվել է Հռոմի Սուբուրա շրջանում, որն ունեցել է ոչ բարեկեցիկի համբավ։ Մանկության տարիներին Կեսարը տանը սովորել է հունարեն, գրականություն։ Զբաղվել է ֆիզիկական վարժություններով: Մոտավորապես մ․թ․ա․ 85 թվականին Կեսարը կորցրել է հորը:

1) Որտե՞ղ է մեծացել Կեսարը

2) Ինչո՞վ է զբաղվել կեսարը

Ապրիլ 11-15

Սովորել՝ Ձայնի ընկալումը։Լսողության հիգենիա։

Դասարանական աշխատանք։

 1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի մարդու ականջը։
 2. Ի՞նչ նպատակով են շենքերում օգտագործում ուղեգորգերը։
 3. Ինչպե՞ս է աղմուկն ազդում մարդու օրգանիզմի վրա։
 4. Ինչպե՞ս են պայքարում աղմուկի դեմ։

Տնային առաջադրանք

 1. Թվարկե՛ք մի քանի կենդանիներ ,որոնք լսում են ՝

ա)ինֆրաձայները, բ) ուլտրաձայները

2.Ինչպիսի՞ միջոցներ են ձեռնարկվում մարդու օրգանիզմի վրա աղմուկի վնասակար ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով։

3.Ո՞րքան պետք է լինի հասարակական միջավայրերում,բակերում,բնակելի տներում աղմուկի ուժգնությունը։ 4.Ո՞ր ձայներն ունեն հանգստացնող ազդոեցություն։

Գործնակա քերականութնուն

Հոլովի՛ր աթոռ, քույր, մարդ բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ) — աթոռ, քույր, մարդ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞) — աթորի, աղջկա, մարդու

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն) — աղջկան, աթոռին, մարդուն

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց) — աթոռից, աղջկանից, մարդուց

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ) — աթոռով, աջկանով, մարդով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ) — աթոռի մեջ, աղջկա մեջ, մարդու մեջ։

2. Առանձնացրո՛ւ անձնանիշ և իրանիշ գոյականները:

Գունդ, գնդապետ, գնդացիր, Եգիպտոս, եգիպտացի, եգիպտացորեն, թիզ, թզուկ, ձիակառք, կառապան, վաճառատուն, վաճառական, ուղեվարձ, ուղևոր, վերելք, վիրաբույժ, հնդկացի, հնդկացորեն, հայ, Հայաստան, դերբայ, դերասան, հացաբույս, հացթուխ, խոհարար, խոհանոց, լրագիր, լրտես, հետախույզ, հետևանք:

3. Առանձնացրո՛ւ թանձրացական և վերացական գոյականները:Երամ, հույս, կասկած, պատիվ, վերարկու, ճաշակ, ճաշ, կարոտ, ծխախոտ, գութ, նախանձ, երաժիշտ, բնավորություն, քար, արձագանք, ծառ, հուշ, հուշարձան, վախ, նկար, բողոք, դասագիրք:

4.Ածանցների օգնությամբ հասարակ գոյականները դարձրո՛ւ անձնանուններ:
Լույս- Լուսինե

լեռ-Լեռնիկ

գառ- Գառնիկ

թագ- Թագուհի

նազ- Նազենի

վարս- Վարսինե

վարդ-Վարդուհի

ցող- Ցողիկ

արծիվ- արծվիկ

սաթ- սաթիկ

խաչ- Խաչիկ
Օրինակ՝ լեռ-Լեռնիկ, Լեռնուհի:

5.Առաջին շարքի գոյականների հոմանիշները գտի՛ր երկրորդ շարքում և գրի՛ր կողք կողքի:
ա. սարսափ-ահ

ավարտ-վերջ

գրոհ- հարձակում

տանջանք- տառապանք

ծիծաղ- քրքիջ

որոշում- վճիռ
բ.  հարձակում, տառապանք, քրքիջ, ահ, վճիռ, վերջ:

ա. հոտ -բոյր

բողոք-գանգատ

հռչակ-համբավ

ցավ-կսկիծ

վախ-երկյուղ

զայրույթ-ցասում
բ.   համբավ, կսկիծ, ցասում, գանգատ, բույր, երկյուղ:

6.Յուրաքանչյուր շարքից վերցրո՛ւ մեկական գոյական և կազմի՛ր վեց բարդ գոյական:

ա. գիր, քաղաք, ծով, որս, լեռ, զարկ:
բ.  նկար, շղթա, սեղան, երակ, պետ, գող:

գիր-գրասեղան

քաղաք- քաղաքապետ

ծով- ծովանկար

որս-

ա. մայր, պատկեր, ավազակ, ճակատ, գինի, պար:
բ.  սրահ, մարտ, գործ, խումբ, պետ, տուն:

7Առաջին շարքի գոյականներից և երկրորդ շարքի վերջածանցներից հնարավոր բոլոր տարբերակներով կազմի՛ր ածանցավոր գոյականներ:
ա. արհեստ, խմոր, թագ, գազան, հավաք, հեծանիվ, որս, զինվոր, դատ, ճանապարհ, բառ, ներկ, առևտուր, երշիկ, խորհուրդ:
բ.  -անոց, -ական, -արար,- որդ, -ավոր, -արան, -եղեն:

8.Տրված գոյականների հոլովված ձևերը դարձրո՛ւ ուղիղ:
Երկնքի, ծերունու, տան, քրոջ, տարվա, առվի, մարդու, խմբում, սրտից, մոր, ծաղկով, փշատենու, գարնան, կավճով, վշտից, մանկության, պատվով, տիրոջ, շարժման, ամուսնու, թփի, արյան, հաշվից, աշնան, անկյան, կնոջից, քեռու, որդու, ձյան, ձկան, գրկից, աղավնու, գրքում, շան:
Օրինակ՝ երկնքի-երկինք, ծերունու-ծերունի:

English

Mr. Yates was nearly ninety, so it was often difficult for him to remember things,
but he still liked travelling very much, so he and his wife went to Spain every
year. One summer when they were there, they went to visit some friends. These
people had two young daughters.
One afternoon Mr. Yates was talking to one of the girls in the garden after
lunch. ‘You and your sister were ill when my wife and I were here last year,
weren’t you?’ he said to her.
‘Yes, we were,’ answered the girl. ‘We were very ill.’
The old man said nothing for a minute, because he was thinking. Then at last
he said, ‘Oh, yes, I remember now! One of you died. Which one of you was it,
you or your sister?’
The girl answered, ‘It was me.’
‘Oh? I’m very sorry to hear it,’ said the old man.

B. Which words in the story on page 40 mean:

 1. almost 3. sad 5. stopped living
 2. not forget 4. hard

almost-

not forget- Չմոռանալ

sad- տխուր

hard- դժվար

stop living- մահանալ

C. Write this story. Put one word in each empty place. You will find all
the correct words in the story on page 40.
Mr. and Mrs. Yates lived together for 52 years, and then she became very
ill After a month she . . . , and Mr. Yates was alone. It was sad for him to
live in a big house without anybody else, so he married again. His new wife
was much younger than he was, and she liked travel to foreign countries, so
they began to go to Africa every year , in the winter. Mrs. Yates had a younger
daughter , and she usually went with them too. Everybody thought, ‘Those girls
are that old man’s daughter’
One day in Kenya a man said to him, ‘Do you remember me? I was your
neighbour in Southampton.’
Mr. Yates did not answer for a few seconds, because he was . . . . Then
he said, ‘Oh, yes! That’s right! I married your daughter, didn’t I

ԹԵՄԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակը։

 1. Հայլիները լինում են՝ ա) միայն հարթ բ)միայն ուռուցիկ գ )միայն գոգավոր դ) հարթ,ուռուցիկ և գոգավոր: Հայլիները լինում են հարթ,ուռուցիկ և գոգավոր։
 2. Լույսն օդից ջրի մեջ անցնելիս ճառագայթի բեկման անկյունը՝ ա)փոքր է անկման անկյունից բ)մեծ է անկման անկյունից։ Լույսն օդից ջրի մեջ անցնելիս ճառագայթի բեկման անկյունը փոքր է անկման անկյունից:
 3. Ոսպնյակները լինում են՝ ա)միայն հավաքող բ)միայն ցրող գ)հավաքող և ցրող: Ոսպնյակները լինում են՝ հավաքող և ցրող:
 4. Նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունն է՝ ա) 35 սմ բ) 40 սմ գ) 25 սմ դ)15 սմ: Նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունն է՝ 25 սմ։
 5. Լույսի անդրադարձման անկյունը՝ ա)մեծ է անկման անկյունից բ)հավասար է անկման անկյանը գ) փոքր է անկման անկյունից։ Լույսի անդրադարձման անկյունը հավասար է անկման անկյանը։
 6. Ո՞ր անկյունն է կոչվում լույսի բեկման անկյուն։
 7. Ի՞նչ է շանթարգելը։ Շանթարգելը սարք է, որը պաշպանում է շենքեր և տներ։
 8. Ո՞ր երևույթն է կոչվում ապամագնիսացում։
 9. Ի՞նչ գույնի ճառագայթներից է կազմված սպիտակ լույսը։
 10. Լույսի քա՞նի աղբյուր գիտեք,թվարկեք օրինակներ։

Բնագիտություն

Սովորել՝

Ձայնի աղբյուրներ.ձայնի տարածումն ու անդրադարձումը:

Դասարանական աշխատանք Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչպես է առաջանում ձայնը:Նկարագրե’ք ձայնի առաջացման որևէ օրինակ: Ձայնը առաջանում է տատանումներից
 2. Լուսնի վրա անհնար է լսել որևէ ձայն:Ի՞նչն է այդ բացարձակ անդորրի պատճառը:
 3. Որսորդները իրենց ականջը հաճախ հպում են հողին: Ինչու՞: