2020.2021 ուսումնական պլան

Անհատական ուսումնական պլան


Անուն-
Ադրինա

Ազգանուն-Մարգարյան

Հասցե- Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս 45\5 բն․ 166

Դասարան- 5-1 դասարան
Ընտրությամբ գործունեություն-
Բուսաբան-կենդանաբաններ

Լրացուցիչ կրթություն- ( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս) karate
Երկարօրյա ծառայություն- Երթուղային ծառայություն՝ միակողմանի, երկկողմանի