12.04.23

1.

ա)Առաջին հարյուր բնական թվերի մեջ կա` 50 կենտ թիվ:

բ)Առաջին հարյուր բնական թվերի մեջ, 3-ի բազմապատիկ 35 թիվ կա:

2.17

3.90 երիկնիշ 900 եռանիշ թվեր

4․ ա)սկսաց 10-ից մինջև 100-ը

բ)սկսած k բնական թվից մինչև m բնական թիվը ( k < m) :

ա) 91

բ) m +k +1

5․20

6․2n+1

7.306

8.0

9.2500

10.ա)1-2+3-4+5-6+…+99-100,

1-2+3-4+5-6+…+99-100=50

բ)999-997+995-993+…+7-5+3-1-999-997+995—339+…+7-5+3-1=500

Հանրահաշիվ

Դասարանում 

361.

ա) 
x+x+3=15
x+x=15-3
2x = 12
x=6
15-6=9

բ)

x+9=10
x=10-9
x=1

362.

ա) 
20:2=10
x+8=10
x=10-8
x=2

բ) 
20:2=10
x+5x=10
6x=10
10:6=5/3

գ)
20:2=10
x+1+x=10
2x= 10-1
2x=9
x=4,5
10-4,5 5,5

Տնային

363.
ա)
x+x+2=38
x+x=36
2x=36
x=18
x+2=20

բ)
x+x+2+x+4=18
3x=18-4-2
3x=12
x=4

գ)
x+x+2=24
x+x=22
2x=22
x=11

դ)
x+x+2+x+4=21
3x=21-4-2
3x=15
x=5
5+2=7
5+4=9

364.

ա)
x+x+1,5+2x+1,4=6,5
4x=3,6
x=0,9
x+1,5=0,9+1,5=2,4
2x+1,4=2.0,9+1,4=3,2տ:

բ)
x-4+x+x-2=96
3x=96+6
3x=102
x=34
x-4=34-4=30
x-2=24-2=32

Հանրահաշիվ

358.1կգ սալոր x 1կգ խնձոր

x+150 x+2X

(x+150)=1800

x+2x+300=1800

x=1500:3=500

500+150=650.

Պատ՝ 1կգ սալոր 500դրամ և 1կգ խնձոր 650դրամ։

359.50դրամ- xհատ 20դրամ- 26-xհատ

50x+20(26-x)=1000

50x+520-20x=1000

30x=480 x=480:30

x=16 26-16=10.

360.(x+5)·3= x-5·5

3x+15=5x-25

5x-3x=25+15

2x=40

x=20

Հանրահաշիվ

2.1) 5a-(2a+3b)= 5a-2a-3b= 3a-3b

2) 7x-(4x-2y)= 7x-4x+2y= 3x+2y

3) 4y-(y-3)= 4y-y+3= 3y+3

4) 9m+(6n-7m)= 9m+6n-7m= 2m+6n

5) (3a2-5a)-(a2-4a)= 3a2-5a-a2+4a= 2a2-a

3.1) 2a+5b, եթե a= 4, b= -3 8-15= -7

2) 4m-3n+10, եթե m= -5, n= -8 -20+24+10= 14

3) 5x+2y-3z+7, եթե x= 6, y= -17, z= -3 30-34+9+7= 12

4) 2ab-3bc-4ac, եթե a= 4, b= -2, c= 3 -16+18-48= -46

5) 3x-4y+xy-46, եթե x= -2, y= -6 -6+24+12-46= -1

Հանրահաշիվ

Դասարանում

Խնդիր 1: Երկու ճյուղերի վրա միասին կա 25 ճնճղուկ։ Այն բանից հետո, երբ առաջինից երկրորդ թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից թռավ գնաց 7 ճնճղուկ, երկրորդ ճյուղի վրա մնաց երկու անգամ քիչ ճնճղուկ, քան առաջինում։ Քանի ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր ճյուղին։

Խնդիր 2: Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում: Միավոր: 1,

Խնդիր 3: Գտնել.

Կոշիկի գինը, եթե 20% զեղչից հետո նրա նոր գինը դարձավ 2400 դրամ: Նասկիների նոր գինը, եթե 30% զեղչից առաջ նրա գինը 600 դրամ էր: Քանի տոկոս զեղչ է հայտարարվել շալվարի համար, եթե նրա գինը 5000 դրամից դարձավ 4200 դրամ: Զեղչի շնորհիվ որքա՞ն գումար կխնայվի 2 զույգ կոշիկ, 3 զույգ նասկի և 1 շալվար գնելիս:

Խնդիր 4: Գիրքն արժե 1600 դրամ: Սկզբում նրա գինն իջեցրին 20%-ով, այնուհետև կրկին իջեցրին 30%-ով: Որքա՞ն դարձավ գրքի վերջնական գինը:

Տանը

Խնդիր 5: Գինեգործն իր 420 դույլ գինուց վաճառեց 6 անգամ ավելի շատ, քան մնաց իր մոտ: Քանի՞ դրամ վաստակեց գինեգործը, եթե ամեն 5 դույլ գինու դիմաց նա վաստակեց 10000 դրամ:

1) 420:7=60

2) 420-60=360

3) 10,000:5=2,000

4)2,000*360=720,000

Պատ,՛ 720,000

Խնդիր 6: Երեք կիլոգրամ մանդարինի և մեկ կիլոգրամ բանանի համար վճարեցին 1500 դրամ: Պարզել, թե որքա՞ն է բանանի գինը, եթե բանանի մեկ կիլոգրամը մեկ կիլոգրամ մանդարինից թանկ է 260 դրամով:

1) 1,500-260=1,240

2) 1,240:4=310

3) 310+260=570

Պատ․՛ 570

Խնդիր 7: ա) Գտնել 48-ի 75%-ի և 30-ի 5/6 -րդ մասի տարբերությունը:
բ) Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել 30-ը, որպեսզի ստացվի 48-ից 25%-ով փոքր թիվ։

ա) 1) 48*75:100= 36

2) 30:6*5= 25

3) 36-25=11

բ) 1) 30+6=36

2) 30-100

36-x

36*100:30=120

Պատ․՛120

Պատ․՛ 11

Խնդիր 8: Երեք բանվոր երկու ժամում շարում են 3 մ2 պատ: Վեց բանվորը հինգ ժամում քանի՞ մ2 պատ կշարեն:

1)

Խնդիր 9: Բալը գտնվում է բաժակի մեջ: Տեղափոխել լուցկու երկու հատիկ այնպես, որ բալը հայտնվի բաժակից դուրս: