Երկրաչափություն

Ապրիլի 4

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 250 է։Գտնել մյուս անկյունը։

180-(90+25)=65

90-25=65

Պատ՝․65

2.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 2 անգամ մեծ է մյուսից։Գտնել այդ անկյունը։

2x+x=90

3x=90

x=30(<B)

2*30=60(<C)

Պատ՝․60

Եռանկյուն

Դասարանում

54.

P= 10+5+13

P= 28

55.

PABC= 12+7+14

PABC= 33

PMNK= 3+20+18

PMNK= 41

41-33= 8-ով

56.

2x+2x+x=55

5x=55

x=11 փոքր կողմ

2*11= մեծ կողմեր

57. 

x+x+x+7=52

3x=52-7

3x= 45

x= 15 փոքր կողմ

15+7= 22 մեծ կողմ

58.

2x+4x+5x=66

11x=66

x=6

6*2=12

6*4=24

6*5=30

Ստուգում ենք 12+24+30= 66

59․

7x+5x+3x=120

15x=120

x=8

7*8=56

5*8=40

3*8=24

Տանը

60.

6x=30

x=5

30/6= 5

3*5= 15 ամենափոքր կողմ

4*5= 20 2-րդ կողմ

P= 20+15+30

P= 65

61.

MN= 6

NK= 7

MK= 10

62.

Երկրաչափություն

Հոկտեմբերի 14

Թեմա` Եռանկյան միջնագիծ,բարձրություն,կիսորդ

Առաջադրանքներ դասարանում

1.

Geogebra ծրագրի միջոցով գծագրել եռանկյան միջնագծերը կիսորդները և բարձրությունները:

2.

Գծագրել հավասարասրուն եռանկյուն այնպես,որ հիմքին հանդիպակաց անկյունը լինի ա)սուր,բ)բութ,գ)ուղիղ:

3.

Գծագրել հավասարասրուն եռանկյուն,գրել հավասարասրուն եռանկյան հատկությունները: