Ինքնաստուգում

1․Ի՞նչ եք հասկանում ասելով ՝ ինքնիշխան պետություն։

Ես ինքնիշխան պետություն ասելով հասկանում եմ, որ ինքիշխան պետությունը այն է , որի ժողովուրդը ինքն է ընտրում իշխանությունները և ինքնուրույն որոշումներ կատարում:

2․ Նկարագրե՛լ տարածքային կառուցվածքի ձևերից մեկը։

Հանրապետություն, միապետություն ։

3․Ի՞նչ  են  բնակչությունը    և  բնակչության բնական շարժը։Նշե՛ք բնակչության վերարտադրության տիպերը։

Բնակչություն նշանակում է որոշակի տարածքում մշտական բնակություն հաստատած վայր։

4․Ի՞նչ է ցույց տալիս բնակչության խտության ցուցանիշը։

Բնակչության խտության ցուցանիշը ցույց է տալիս բնակչության թիվը ու տարածքը։

5․Ի՞նչ է բնակչության միգրացիան և որո՞նք են դրա տեսակները ՝ըստ տարածքի ընդգրկման։

Միգրացիան այն է, երբ ինչ որ մեկը  իր ծննդավայրից հեռանում է և գնում տարբեր երկրներ, քաղաքներ, գյուղեր։

6․Թվարկե՜ք միգրացիայի տեսակները,ըստ դրդապատճառների։ Բերե՜լ օրինակներ։

7․ Թվարկե՛ք․

  • Երեք խառնածին ռասաները ՝————————
  • Երեք  ազգային  կրոններ՝—————————
  • Չորս լեզվաընտանիք ՝———————————

8․Որո՞նք են քաղաքների բնակչության աճի երեք հիմնական ուղղությունները։

9․ Ո՞ր պետությունում է ուրբանիզացման մակարդակը կազմում 100%. (0.5 միավոր)
ա. Սինգապուր                գ. Ռուսաստան
բ. ԱՄՆ                               դ. Հայաստան

10․ Ընդգծել միապետությունները. (1 միավոր)
Սաուդյան Արաբիա, Օման, Հայաստան, Ֆրանսիա, Իսպանիա, ԱՄՆ, Ճապոնիա,
Թուրքիա, Վրաստան, Մեծ Բրիտանիա

11․ Բացատրե՛ք ՝ ի՞նչ է բնական պայմանը,ի՞նչ է բնական ռեսուրսը։

12․ Որո՞նք են ռեկրեացիոն ռեսուրսները։

13․Պետության տարածքը  50000 կմ2  է,  բնակչության թիվը ՝ 4մլն մարդ։Որքան է բնակչության միջին խտությունը։

14․ Թվարկե՜լ և դասակարգե՜լ բնական ռեսուրսները։

15․ Ներկայացնե՜լ հողային ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s