Թեմա․Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ։Դիտումներ և փորձեր։

Դասարանում քննարկվող հարցեր․

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

Ֆիզիկա բառը նշանակում է բնություն, որը առաջացել է հուներեն (ֆյուզիս) բառից:

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը ուսումնասիրել մարմիների շարժումը:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

մատերիայի տեսակ է, որից բաղկացած են բոլոր ֆիզիկական մարմինները: Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր մարդ ընդունված է անվանել ֆիզիկական մարմին:

4.քննարկել  ինչ է բնությունը

Առանց բնության մարդ չի կարող ապրել, ինչպես գիտենք մեզ ծառերը և ծաղիկները տալիս եմ թթվածին։

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով

Բնության մեջ տեղի ունեցուղ փոփողությունները անվանում են բնության երևույթներ։

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ

ջրի եռալ, սառույցի հալվել, լույսի վառվել։

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը: Բերեք օրինակներ

9.ինչ է նյութը :Բերեք օրինակներ:

10.ինչ է մատերիան

11.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

12.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

Դիտելով հասկանում են փորձը, իսկ փորձելով կարելի է համոզվել։

13․Ինչ է վարկածը

14.Ինչ է օրենքը

15.Ինչ է  ֆիզիկական տես ությունը

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ5 -ից մինչև էջ 12

Պատրաստել ուսումնական նյութ՝ էջ8,որէ ֆիզիկոսի մասին

Կատարել Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից Էջ3 խնդիրներ1-ից12-ը և

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ166 -ից 1-ից մինչև 5 վարժությունները։ 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s