Դաս 12.

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2, = 4,184      

բ) 17,024 ։ 4, = 4,256       

գ) 0,0225 ։ 15=00,15   

դ) 10,5 ։ 7, = 1,5

ե) 6,25 ։ 125,= 0,05

զ) 10,08 ։ 24 =0,42

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17,5          

բ) 4,221 ։ 0,63 = 6,7        

գ) 30,303 ։ 33,3= 0,91        

դ) 35,601 ։ 0,01 , = 3,560,1

ե) 0,13464 ։ 0,396, = 0,34

զ) 9,3456 ։ 10,62 = 0,88

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74 x= 2       

բ) 8,13x = 24,6339 x=3,03     

գ) 0,32x = 0,48 x=1,5

դ) 7,25x = 9,425 x=1,3

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25 ,        դ) 1295 ։ 0,37 ,             է) 888 : 0,37,

բ) 169 ։ 1,3 ,             ե) 276 ։ 2,3 ,                  ը) 302 : 0,2 ,

գ) 7920 ։ 3,6 ,           զ) 10572 ։ 8,81 ,            թ) 4451 : 44,51։

6) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 ∗ 12,34 ։ 26 ,        գ) 0,1901 ։ 2 ∗ 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 ,           դ) 7,26 ։ 5,17 ∗ 7260 ։ 5,17 ։

7) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 52,3527 ։ 3,27 ,     գ) (–19,558) ։ (–7,7) ,          ե) (–0,90216) ։ 0,14 ,

բ) (–32,8) ։ (–8,2) ,      դ) 0,1938 ։ 0,51 ,                 զ) (–0,0101) ։(–10,1) :

8) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (–8) ⋅ x = –24,       գ) (–3) ⋅ x + 1 = +22,

բ) (–7) ⋅ x = +42,        դ) (+8) ⋅ x + 1 = +1:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s