04.18.22 մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,820 + 41,705= 45,525

բ) 0,921 + 4,800  , =5,721

գ) 8,903 + 152,9, =161,803

դ) 0,0032 + 1119,69,= 1119,6932

ե) 5,51 + 6,36,=11,87

զ) 0,002 + 0,00017։

    8,903

152,900

_______

 161,803

3,820

+

41,705

———

45,525

0,921

+

4,800

——-

5,721

8,903

152,900

———

161,803

0,0032

1119,6900

————

1119,6932

5,51

6,36

——

11,87

0,002

0,00017

———

0,00217


2) Լուծե՛ք հավասարումը

ա) x – 0,615 = 0,02,

բ) x – 18,2 = 124,01,

գ) 27 = x  – 10,0001,

դ) 654,1 = x – 5037,203։

654,1 = x – 5037,203

X = 5037,203 + 654,100 = 5691,303

5037,203

  654,100

5691,303

 3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 2178,5,

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10։

ա)

  1. 6,93 + 1,08 = 8,01
  2. 9,734 + 11,250 = 20,984
  3. 8,01×10 = 80,1
  4. 20,984 x 100 = 2098,4
  5. 80,1 + 2098,4 = 2178,5

4) Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4), գ) (–0,37) + (–6,23), ե) (–1,001) + (–2,456),

բ) (–8,75) + (–1,25), դ) (–4,38) + (–2,04), զ) (–18,203) + (–0,411)։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01, գ) x – 8,64 = 0, ե) x – 0,3 = 1,

բ) 4,52 = x – 10,48, դ) 20,3 = x – 0,45, զ) 17,4 = x – 11,2։

7) Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10 անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

8) Որոշե՛ք, թե ինչ օրինաչափությամբ է կազմված

հետևյալ աղյուսակը.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s