Դաս 3

///Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1,

2.x=1 x=1/2    

բ) 3x = 4,        գ) 4x = 20,        դ) 8x = 7։

2) Մարդու քայլի երկարությունը 34մ է։ Որքա՞ն է այն ճանապարհի

երկարությունը, որն անցնելու համար նա պիտի անի միլիոն քայլ։

1) 100:4=25

2) 25×3=75

3) 75×1000000=75000000 սմ

4) 75000000:100000=750 կմ

3) Ուղղանկյունանիստի կողերի երկարություններն են՝ 2 սմ, 13սմ և 6 սմ։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

V= 2 . 13 . 6=156 սմ

4) Գծագրում, որի մասշտաբը 3 ։ 5 է, հատվածի երկարությունը 6 սմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ հատվածը այն գծագրում, որի մասշտաբը 7 ։ 2 է։

1) 6:3.5=10 սմ

2)10:2.7=35սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) -4 1/5 x +1/5=17/25-x

1/5-17/25=4 1/5

-12/25=31/5x, x=12/25:3 1/5=12/25:16/5

բ) 2x-5/6=-1 1/3x+1

1) 2x+1 1/3x= 3/1/3x

1 5/6=1 5/6=11/6

10/3x=11/6

x=11/6:10/3=11.1/2.10=11/20

6) Ինքնաթիռը երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն

անցել է 3 ժ 20 ր‐ում։ Եթե ինքնաթիռի արագությունը 200 կմ/ժ‐ով ավելին լիներ, ապա նույն հեռավորությունը այն կանցներ2 ժ 30 ր‐ում։ Որքա՞ն էին ինքնաթիռի արագությունը և քաղաքների հեռավորությունը։

3 ժ 20 ր — 2 ժ 30 ր = 50ր = 50/60 = 5/6

⅚ — 200

1  —  X

X = 200:⅚ = 200×6/5 = 240կմ/ժ

240* 3 ⅓ = 800կմ

7) Մի թիվը մյուսից մեծ է 6 անգամ։ Եթե այդ թվից հանենք 534, իսկ մյուսին գումարենք 1914, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որո՞նք են տրված թվերը։
8) Մի բանվորը, աշխատելով մենակ, կարող է ավարտել տրված աշխատանքը 9 օրում, իսկ մյուսը՝ 12 օրում։ Միասին աշխատելով՝աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն բանվորները 1 օրում։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s