Պարապմունք 13.

1․ Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։

Պատ.՜ 1110

2․ Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։

Պատ.՜ 1999

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։
.150+200+250=600
.796+100+4+250=1150
. 38000+6550+2000=46550

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։
.39+13+87=139
.196+17+283=496
.1032+968+255= 2255

  1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել
    հարմար եղանակով։
    . 64+18+36=118
    . 393+8+92+107=600
    . 2059+2311+441+689+14=5514

6․ Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը
մեքենան անցել է 10կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։

Լուծում

1) 115+15=130

130+10=140


7․Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12
այդպիսի աթոռակների համար։

18000×12=216000

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s