Conclusion

Animals as Natural Therapy offers a variety of ways to visit the farm. We welcome people of all ages to our Farm and enjoy our amazing animals and staff!

Please contact us if you’re interested in bringing a class to Agarak. Visits must be arranged at least one week in advance. We will coordinate with groups in advance to arrange paperwork & payment. Bye!

հայերեն թարքմանություն

Կենդանիները, որպես Բնական թերապիա, առաջարկում են բազմազան եղանակներ այցելել ֆերմա: Մենք ողջունում ենք բոլոր տարիքի մարդկանց մեր Ֆարմ և վայելում ենք մեր զարմանահրաշ կենդանիներն ու անձնակազմը:

Խնդրում ենք կապվել մեզ հետ, եթե ցանկանում եք դասարան բերել Ագարակ: Այցերը պետք է կազմակերպվեն առնվազն մեկ շաբաթ առաջ: Նախապես մենք կհամագործակցենք խմբերի հետ `փաստաթղթեր և վճարումներ կազմակերպելու համար: Ցտեսություն

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s